Elektronski obrazec - Vloga za vpis v razvid medijev

Izpolnite obrazec v celoti in prenesite vlogo za vpis razvid.

Osnovni podarki

Izdajatelj

 

Uredništvo

 

Razširjanje, financiranje

Vnesite podatke o subjektih, ki imajo minimalno 5% lastniški delež.