Vloga za vpis v razvid novinarjev

Izpolnite obrazec v celoti.

Ime, priimek, datum in kraj rojstva

Stalno bivališče

 

Ostali podatki

Začasno bivališče

 

Podatki za vpis

Kontaktni podatki